همخونه - سامانه های دیجیتالی و صوتی

همخونه - سامانه های دیجیتالی و صوتی

تل نو - کارت اعتباری تلفن ثابت

تل نو - کارت اعتباری تلفن ثابت

آوا پرداخت - سامانه اعلام و وصول بدهی مشترکین ثابت و همراه

آوا پرداخت - سامانه اعلام و وصول بدهی مشترکین ثابت و همراه

رویال - سامانه پایش رضایتمندی مشتریان و کارکنان

رویال - سامانه پایش رضایتمندی مشتریان و کارکنان

تام - سامانه جامع تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات مردمی

تام - سامانه جامع تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات مردمی

آی تی مشاور - مشاوره تلفنی کامپیوتر و موبایل

آی تی مشاور - مشاوره تلفنی کامپیوتر و موبایل