• شورای عالی انفورماتیک کشور
• سازمان نظام صنفی رایانه ای
• اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 

 

• نشـر دیجیتـال برخط
• نشـر دیجیتـال مبتنی بر حامل
• نشـر دیجیتـال تصدی رسانه بر خط کاربر محور
• نشـر دیجیتـال تصدی رسانه بر خط پیام ده
• نشـر دیجیتـال تصدی رسانه بر خط تلفن هوشمند
• کانون آگهی و تبلیغات بازرگانی
• مجتمع چاپ دیجیتال

 

 

 

• گواهینامه بین المللی ایـزو ۹۰۰۱
• گواهینامه بین المللی ایزو ۱۴۰۰۱

 

 

 

  • سازمان بهزیستی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • سازمان عتبات عالیات
  • پست بانک
  • موسسه خیریه محک
  • موسسه خیریه بیماران کلیوی