طراحی، توسعه و پیاده سازی انواع نرم افزارهای تخصصی و سفارشی

 

 

 

طراحی و ساخت انواع دستگاه ها و سخت افزارهای تخصصی و سفارشی

 

 

 

ارائه خدمات و طرح های نوین ارزش افزوده مخابراتی

 

 

 

طراحی و اجرای انواع سیستم های تلفنی بر بستر تلفن ثابت و همراه

 

 

 

تولیـد و ارائـه انواع محتـوای دیجیتـال

 

 

 

تامین اطلاعات مکانی، تصاویر ماهواره ای و نقشه های جغرافیایی GIS در سراسر کشور

 

 

 

طراحی، مشاوره و اجرای پروژه های چاپ اطلاعات متغیر قبوض تلفن، برق، گاز، آب و …

 

 

 

طراحی و اجرای انواع پروژه های تبلیغاتی و بازاریابی در سراسر کشور

 

 

 

تحلیـل و پـردازش انـواع بانـک های اطلاعاتی

 

 

 

تامین انواع ماشین های تکثیر صنعتی و پرظرفیت به همراه خدمات پس از فروش