01 خدمات و فعالیت ها

طراحی، توسعه و پیاده سازی انواع نرم افزارهای تخصصی و سفارشی

 

 

 

01-2 خدمات و فعالیت ها

طراحی و ساخت انواع دستگاه ها و سخت افزارهای تخصصی و سفارشی

 

 

 

03 خدمات و فعالیت ها

ارائه خدمات و طرح های نوین ارزش افزوده مخابراتی

 

 

 

004 خدمات و فعالیت ها

طراحی و اجرای انواع سیستم های تلفنی بر بستر تلفن ثابت و همراه

 

 

 

005 خدمات و فعالیت ها

تولیـد و ارائـه انواع محتـوای دیجیتـال

 

 

 

006 خدمات و فعالیت ها

تامین اطلاعات مکانی، تصاویر ماهواره ای و نقشه های جغرافیایی GIS در سراسر کشور

 

 

 

007 خدمات و فعالیت ها

طراحی، مشاوره و اجرای پروژه های چاپ اطلاعات متغیر قبوض تلفن، برق، گاز، آب و …

 

 

 

0008-1 خدمات و فعالیت ها

طراحی و اجرای انواع پروژه های تبلیغاتی و بازاریابی در سراسر کشور

 

 

 

009 خدمات و فعالیت ها

ارائه انواع خدمات و سرویس های پایش رضایتمندی مشتریان و کارمندان

 

 

010 خدمات و فعالیت ها

مجری پروژه های تولید و تامین محتوا و فعالیت های بازرگانی تلویزیونی

 

 

 

011 خدمات و فعالیت ها

تحلیـل و پـردازش انـواع بانـک های اطلاعاتی

 

 

 

012 خدمات و فعالیت ها

تامین انواع ماشین های تکثیر صنعتی و پرظرفیت به همراه خدمات پس از فروش