در صورتیکه مایل به همکاری با شرکت فراز فنون هستید، از طریق فرم زیر درخواست خود را در سایت ثبت نمائید تا در اسرع وقت، کارشناسان شرکت جهت هماهنگی لازم برای مصاحبه حضوری با شما تماس بعمل آورند.

نام (الزامی)

نام خانوادگی (الزامی)

نام پدر (الزامی)

شماره شناسنامه (الزامی)

شماره ملی (الزامی)

تاریخ تولد

محل صدور (الزامی)

تلفن محل سکونت (الزامی)

شماره همراه (الزامی)

آدرس محل سکونت

کد پستی

نوع مالکیت محل سکونت

مالکمستاجر

وضعیت نظام وظیفه

انجام خدمت وظیفهمعافیت دائم

وضعیت تاهل

مجردمتاهل

مذهب

ملیت

سابقه اعتیاد

سابقه کیفری

شغل و محل کار پدر

اطلاعات خواسته شده از همسر خود را وارد نمایید (نام و نام خانوادگی - سن - میزان تحصیلات - شغل)

اطلاعات خواسته شده از فرزندان خود را وارد نمایید (نام و نام خانوادگی - سن - میزان تحصیلات - شغل)

مقطع تحصیلی (الزامی)

رشته / گرایش (الزامی)

دانشگاه محل تحصیل

معدل

تاریخ دریافت مدرک تحصیلی

تخصص ها و مهارت های کاری

تسلط به زبان انگلیسی

عالیخوبمتوسطضعیف

آشنایی با کامپیوتر

عالیخوبمتوسطضعیف

آشنایی با محاسبات و منطق ریاضی

عالیخوبمتوسطضعیف

نرم افزارهایی که با آن آشنایی دارید

سوابق کاری: (نام کارگاه یا شرکت - محل کارگاه یا شرکت - شغل - سال آغاز اشتغال - مدت اشتغال - میزان حقوق - علت ترک کار)

سابقه بیمه

ندارمدارم

شماره بیمه

نوع همکاری
پاره وقتتمام وقتپروژه ایی

حقوق درخواستی (الزامی)

نوع کار مورد نظر (الزامی)

اسامی سه نفر از بستگان و دوستان: (نام و نام خانوادگی - نسبت - شغل - آدرس - تلفن)

ایمیل (الزامی)

نحوه آشنایی با ما (الزامی)

ارسال رزومه (پسوندهای قابل قبول: PDF,DOC,JPG)